Wad- en Wierdenland

Welkom op de pagina van het Landschapsconvenant, regio Wad- en Wierdenland!

In 2015 is het Landschapsconvenant ondertekend door vijftien partners met een gemeenschappelijke doelstelling. Zij streven allen naar een gebiedsgerichte aanpak voor de uitvoering van het beheer, het herstel en de ontwikkeling van het landschap vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit vraagt van alle partijen een bijdrage en onderlinge samenwerking. Het gezamenlijke doel is het landschap van Groningen, zijn identiteit en waarden voor mens en natuur minimaal te behouden en waar nodig en mogelijk te versterken.

Karin Sjoukes is gebiedstrekker voor de regio Wad- en Wierdenland. Een gebiedstrekker is de zogenaamde ‘spin in het web’ voor het landschap in zijn of haar gebied. Zij neemt de coördinerende taken op zich, brengt partijen bij elkaar en stroomlijnt de activiteiten en uitvoerende taken.

Om voor het wad- en wierdengebied inhoud te geven aan de doelstelling van het Landschapsconvenant is op 5 september 2017 een gebiedsbijeenkomst gehouden waarin de eerste stappen zijn gezet richting het opstellen van een gebiedsagenda. Onderaan de pagina vindt u meer informatie over deze bijeenkomst.

De kwaliteitsgids vormt de basis voor de gebiedsagenda. In de gebiedsagenda zijn gezamenlijke prioriteiten en inzet in combinatie met concrete uitvoeringsafspraken vastgelegd. Het is voor het vaststellen van een gebiedsagenda van belang om op de hoogte te zijn van de verschillende regelingen en projecten in het gebied.

Een overzicht hiervan vindt u op de volgende pagina’s:

 

Mist u nog informatie? Informeer ons via onderstaande links over:

 

Om de spreiding van de projecten goed in beeld te krijgen hebben we een interactieve kaart gemaakt. Via deze link vindt u een korte handleiding voor het gebruik van de kaart.

De gebiedsbijeenkomst van 5 september 2017

Op 5 september 2017 vond de eerste gebiedsbijeenkomst voor de regio Wad- en Wierdenland plaats. Met 15 deelnemers hebben we ons gebogen over de toekomst van dit gebied. Om deze opgave handvatten te geven waren er twee brainstormsessies met hulpvragen.

Tijdens de eerste ronde is aan de hand van de kernkwaliteiten van het landschap nagedacht over de stip op de horizon: wat zijn de ambities voor het gebied? De aanwezige partijen stelden vast dat we deze toekomstvisie niet opnieuw uit hoeven te vinden, omdat er al ontzettend veel bekend is. De kwaliteitsgids, het LOP Noord en de Waddenkroon vormen de basis bij het opstellen van de toekomstvisie voor het Wad- en Wierdengebied. De uitdaging is het zetten van een stip die flexibel is, maar ook een duidelijke richting aangeeft.

Tijdens de tweede ronde is een praktische slag gemaakt voor de nabije toekomst; wat zijn de prioriteiten en hoe krijgen we dit in de praktijk voor elkaar? Door projecten te koppelen aan actuele thema’s en financieringsmogelijkheden kan veel worden bereikt op de korte termijn. Hiervoor is het belangrijk dat alle partners goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de regio. Het voorstel van de aanwezigen is het opstellen van een matrix met de urgente/actuele thema’s en de projecten die hieraan zijn gekoppeld. Deze matrix maakt het gemakkelijker om gezamenlijk plannen in te dienen, bestaande plannen uit te breiden en waar mogelijk met elkaar te verbinden.

In de plenaire bespreking na de sessies is afgesproken dat de partners zullen aangeven hoe zij de rol van de gebiedstrekker zien. Gebiedstrekker Karin Sjoukes geeft eveneens aan welke verwachtingen zij heeft van de partners. In deze bespreking werd daarnaast vastgesteld welke stappen we moeten volgen. Een kort verslag hiervan vindt u hier.

Documenten van de bijeenkomst van 5 september 2017:

De ondersteunende informatie van de bijeenkomst vindt u hier.

Een samenvatting van de plenaire bespreking op het einde van de dag vindt u hier.

Het initiatief ‘Versterken/ bewustwording biodiversiteit& landschappelijke bouw: binnen en buiten het dorp; boeren, burgers en buitenlui’ vindt u hier.

De andere initiatieven die zijn aangedragen vindt u terug op de kaart.

kaart-gebied