Landschapsconvenant

Welkom op de pagina van het Landschapsconvenant!

In 2015 is het Landschapsconvenant ondertekend door vijftien partners met een gemeenschappelijke doelstelling. Zij streven allen naar een gebiedsgerichte aanpak voor de uitvoering van het beheer, het herstel en de ontwikkeling van het landschap vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit vraagt van alle partijen een bijdrage en onderlinge samenwerking. Het doel is het landschap van Groningen, zijn identiteit en waarden voor mens en natuur te behouden en waar nodig en mogelijk te versterken.

Groningen heeft een aantal karakteristieke landschapstypen. Aan de hand van deze landschappen zijn zeven deelgebieden opgesteld. De basis hiervoor wordt geboden door de Kwaliteitsgids van de provincie Groningen. Ieder deelgebied heeft een eigen gebiedstrekker. Een gebiedstrekker neemt de coördinerende taken op zich en stroomlijnt de activiteiten en uitvoerende taken.

De zeven regio’s met hun gebiedstrekker:

 • Centrale Woldgebied – Gerben Stellingwerf (ANV)
 • Gorecht – Hans Eilert (Landschapsbeheer Groningen)
 • Oldambt – Erica van Drimmelen (gemeente Oldambt)
 • Veenkoloniën – René Perton (Provincie Groningen)
 • Wad- en Wierdenland – Karin Sjoukes (Landschapsbeheer Groningen)
 • Westerkwartier – Rikus Hagenauw (Gebiedscoöperatie Westerkwartier)
 • Westerwolde – Willem Markenstein (Staatsbosbeheer)

 

Om inhoud te geven aan de doelstelling van het Landschapsconvenant wordt voor iedere regio een gebiedsagenda opgesteld. In deze agenda zijn gezamenlijke prioriteiten en inzet in combinatie met concrete uitvoeringsafspraken vastgelegd.

De partijen werken, deels via gebaande paden en deels via alternatieve wegen, aan de realisatie van de doelstelling. Dit gebeurt zoveel mogelijk vanuit een integrale benadering, maar steeds concreet en gericht op zichtbare en meetbare resultaten in het landschap. De convenantpartners hebben hiervoor vijf prioriteiten bepaald:

 • We werken effectief samen
 • We ondersteunen burgerinitiatieven en vrijwilligers
 • Het convenant biedt een kader voor projecten
 • We regelen het beheer
 • We delen kennis

Voor iedere regio is een deelpagina op deze site ingericht, waarop u meer informatie aantreft over het desbetreffende gebied.

Regio's Landschapsconvenant