Informatie
Landschapsbeleving

Landschapsbeheer Groningen verbindt mensen en landschap. Betrokkenheid bij het landschap is een belangrijke voorwaarde voor behoud. Mensen voelen zich betrokken bij landschappen die ze kunnen beleven. Bijvoorbeeld doordat je er als wandelaar niet langs wordt geleid, maar erdoorheen kunt lopen over een boerenlandpad. Doordat je er als kind in kunt spelen of als vrijwilliger kunt helpen met het beheer. Doordat je het eetbare landschap kunt ontdekken of de ontstaansgeschiedenis. Landschapsbeheer Groningen maakt het landschap beleefbaar.

Recente projecten
Uitgelicht
Breng je stem uit op de Paarse morgenster Wie aan een mooie flora en vegetatie denkt, zal dit wellicht niet direct associëren met een Noord Groninger kleiberm. Toch zijn ook hier fraaie vegetaties te vinden met soorten als veldlathyrus, kleine ratelaar, vogelwikke, glad walstro en met een beetje geluk ook de beeldschone Paarse...
In veel dorpen werkt Landschapsbeheer Groningen samen met dorpsverenigingen. Soms op verzoek van de dorpsvereniging, maar vaak nemen wij het initiatief. Bijvoorbeeld voor projecten als ...
Tips
  • Planbureau: Zorg voor het landschap

    Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde maandag 11 november ‘signalenrapport landschapsinclusief denken en doen’. Het Planbureau stelt dat het landschap een publiek belang is en pleit voor borging van het landschap in het...
  • Aardkundige wandeling

    Hij is al weer van een paar jaar terug, maar nog steeds de moeite waard: de Aardkundige wandeling in de...
  • Boek Groninger kleibossen

    Kleibossen zijn vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw aangeplant op diverse locaties in het kleigebied van Noord Groningen. Inmiddels zijn de oudste bossen circa 40 jaar oud. Ze hebben zich ontwikkeld tot gevarieerde en structuurrijke bossen met een...