Landschapsbeleving

Landschapsbeheer Groningen verbindt mensen en landschap. Betrokkenheid bij het landschap is een belangrijke voorwaarde voor behoud. Mensen voelen zich betrokken bij landschappen die ze kunnen beleven. Bijvoorbeeld doordat je er als wandelaar niet langs wordt geleid, maar erdoorheen kunt lopen over een boerenlandpad. Doordat je er als kind in kunt spelen of als vrijwilliger kunt helpen met het beheer. Doordat je het eetbare landschap kunt ontdekken of de ontstaansgeschiedenis. Landschapsbeheer Groningen maakt het landschap beleefbaar.

Z ezinge-klein

Herkenbaar landschap

Landschapsbeheer Groningen werkt aan herstel, beheer en onderhoud van karakteristieke landschappen en landschapselementen. Landschappen met een sterke eigen identiteit, worden door bewoners en bezoekers gewaardeerd. Het zijn landschappen waarmee mensen zich verbonden voelen. Samen met gemeenten, eigenaren en bewoners versterken wij deze landschappen en landschapselementen. Zo werken we in het Westerkwartier met het project Levend Landschap aan behoud en herstel van houtwallen en houtsingels, in Haren aan herstel van hagen en houtwallen en in het waddengebied en in Middag-Humsterland aan versterking van het wierdenlandschap.

Z Bord Reitdiep

Kennis van het landschap

Kennis van het landschap, vergroot de betrokkenheid. Ook daar zet Landschapsbeheer Groningen zich voor in. Bijvoorbeeld met informatiepanelen bij ommetjes en bijzondere landschappen en landschapselementen, zoals een serie informatieborden over de geschiedenis van het Reitdiepgebied. Maar ook met cursussen voor landschapsgidsen. Zo hebben we landschapsgidsen opgeleid die bezoekers rondleiden door de veenkoloniƫn. En ook de Kongsi van de Eendenkooi, het Waddenfondsproject dat de komende jaren werkt aan herstel van de laatste eendenkooien in het waddengebied, leidt vrijwillige kooikers op die bezoekers alles kunnen vertellen over dit bijzondere landschapselement en de geheimzinnigheid waarmee veel eendenkooien zijn omgeven.