Lezing Natuur en cultuurhistorie op het boerenland

Woensdagavond 31 oktober 2018, aanvang 20.00 uur, organiseert de Groninger vereniging voor vogelaars Avifauna Groningen voor de vierde maal dit jubileumjaar een lezingenavond in ‘t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen. Deze avond vertelt Leo Stockmann over het werk van Landschapsbeheer Groningen, een organisatie die zich inzet voor beheer, aanleg en herstel van landschaps- en cultuurhistorische elementen in de provincie Groningen.

 

De provincie Groningen heeft meerdere landschapstypen. Van heel open tot heel besloten. Bepaalde streken bezitten nog eeuwenoude kenmerken. Het boerenland heeft zo zijn eigen natuur. Deze natuur is afhankelijk van akkers en grasland en van aanwezige elementen als boerderijen, kikkerpoelen, houtsingels, waterlopen, bermen, dijken, bosjes, erfbeplantingen e.a. Vogelsoorten van het boerenland zijn o.a. Kievit, Grutto, Gele kwikstaart, Veldleeuwerik, Kerkuil, Steenuil en Boerenzwaluw.

 

Ook cultuurhistorisch valt op het boerenland nog wel wat te beleven: o.a. dijkcoupures, oude bruggetjes, oude kerkhofjes en nog enkele eendenkooien. Gelukkig is er tegenwoordig aandacht voor herstel en beheer. Ook het aanleggen van dorpsommetjes heeft steeds meer de aandacht.

Deze lezing (met vele mooie plaatjes) gaat in op genoemde aspecten.

Het thema Biodiversiteit en Landschap staat op dit moment volop in de belangstelling. Zonder gevarieerd landschap geen rijke vogelstand! U bent daarom van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen.

Meer informatie: www.avifaunagroningen.nl

 

  • Datum: 31 okt 2018
  • Tijd: 20:00
  • Locatie: ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen
  • Georganiseerd door: Avifauna
  • Contact www.avifaunagroningen.nl
  • Kosten: Gratis
definitieve-ronde-jubileum-logo-2018-grunn-voor-twitter-transparant230