Goed doel

Doelstelling

Landschapsbeheer Groningen zet zich sinds 1983 in voor herstel, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Wij maken ons sterk voor een beter leefmilieu voor mensen, dieren en planten. Samen met particuliere eigenaren, vrijwilligers en andere organisaties zorgen we voor een aantrekkelijk, afwisselend en streekeigen landschap.

Staat u achter onze doelstelling en wilt u Landschapsbeheer Groningen steunen als goed doel? Dat kan op verschillende manieren.

Vriend van

U kunt ons werk steunen door vriend van ons te worden (minimaal € 15,-). Vrienden van Landschapsbeheer Groningen krijgen vier keer per jaar ons seizoensmagazine toegezonden. U kiest zelf of u dit per post of digitaal wilt ontvangen. Wilt u vriend worden, vul dan het aanmeldkaartje Ja, ik word vriend van Landschapsbeheer! in, download het en mail het naar info@landschapsbeheergroningen.nl.

CBF-keurCBF

Sinds 21 maart 2005 heeft Landschapsbeheer Groningen een CBF keurmerk. Dit wil zeggen dat wij voldoen aan de strikte eisen van betrouwbaarheid en controleerbaarheid die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt aan fondsenwervende instellingen. Dit wordt jaarlijks getoetst. Bekijk ons CBF Erkenningspaspoort 2018.

Het CBF streeft naar het in stand houden en versterken van het vertrouwen van het publiek in goededoelenorganisaties. Dat is belangrijk omdat zij een cruciale rol vervullen in de maatschappij.

ANBI

Landschapsbeheer heeft de ANBI status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Giften aan een organisatie met een ANBI status zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Meer informatie hierover vindt u op www.geef.nlwww.anbi.nl en www.schenken.nl.

De ANBI-status vereist dat wij via deze website inzicht geven in onze financiën en het beloningsbeleid. Deze gegevens vindt u in onze jaarverslagen. Landschapsbeheer Groningen waardeert alle functies binnen de organisatie, inclusief die van directie (functiegroep 12), volgens de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. Leden van het bestuur ontvangen uitsluitend een kilometervergoeding.

Beleidsplan

In december 2015 is ons beleidsplan 2015-2019 vastgesteld door het bestuur. Dit beleidsplan is een uitwerking van de toekomstvisie 2014 / 2021 die wij in 2013 hebben opgesteld.