Programma Dorpsvisies en landschap

Goed plan?

Verschillende organisaties werken aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied in Groningen. Kansrijk Groningen is de overkoepelende naam voor deze leefbaarheidsprogramma’s. Een van deze programma’s is ‘Dorpsvisies en landschap’, dat door Landschapsbeheer Groningen is uitgewerkt. Dit programma bestaat uit drie onderdelen: wierde- en lintdorpen, lijnen in het landschap en routestructuren.

Dorpsvisies en Landschap biedt veel mogelijkheden om uw dorps- en woonomgeving te verrijken. Denk aan het uitvoeren van groenplannen, herstel of inrichting van openbare terreinen zoals dorpspleinen en boomgaarden. Of aan het ontwikkelen van wandelroutes, dorps ommetjes of het herstel van wegbeplantingen, dijken, maren, wierden of andere cultuurhistorische elementen.

Wierde- en lintdorpen

Het onderdeel ‘Wierde- en lintdorpen’ richt zich op het versterken van deze karakteristieke dorpen. Het doel is de beleefbaarheid en kwaliteit van het landschap te verbeteren en daarmee tegelijk Kerk op de wierde Usquertte werken aan de leefbaarheid in een aantal wierde- of lintdorp. Denk hierbij aan herstel en inrichting van openbare terreinen, beplantingen, cultuurhistorische elementen en bescherming van de archeologie. In de lintdorpen willen we werken aan de karakteristieke opbouw van het dorp. Hier ligt het accent, naast de openbare terreinen, op de (weg)beplanting die de structuur versterkt.

Dorpen konden inschrijven op dit onderdeel. De inschrijftermijn is inmiddels verstreken. Het programmateam beoordeelt de aanvragen en zal met de dorpen de verdere procedure bespreken.

Lijnen in het landschap

Elk landschap kent lijnen. In Groningen zijn dit bijvoorbeeld oude paden en wegen, dijken en maren. Deze lijnen zijn belangrijk voor de oriëntatie. Ook verbinden ze dorpen en daarmee mensen. Binnen het onderdeel ‘Lijnen in het landschap’ werken we aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van deze verbindingslijnen. Op dit moment zijn ze veelal gefragmenteerd. Met reconstructies van wegbeplantingen en mogelijk ook van dijken en aanpassingen van oeverinrichtingen langs de maren, versterken we de landschappelijke structuren en de cultuurhistorische waarde van het landschap. In dit onderdeel zullen we vooral samenwerking zoeken met de provincie, gemeenten en terreinbeherende organisaties.

Routestructuren

Om het landschap te beleven, is het belangrijk dat je er ook echt in kunt. Om die reden is er een onderdeel routestructuren.Landschapsbel.wandelen2-- Hierin willen we een wandelnetwerk realiseren, naar voorbeeld van Waddenwandelen: het knooppuntennetwerk langs de waddenkust. Ook in de gemeenten in het aardbevingsgebied gaan we bestaande paden met knooppunten verbinden tot een netwerk, waarmee bewoners en bezoekers zelf wandelroutes kunnen uitstippelen.

In een deel van het aardbevingsgebied kan al gebruik worden gemaakt van Waddenwandelen. Hier willen we een update uitvoeren. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om overige recreatieve routes zoals fietsen en varen binnen dit onderdeel mee te nemen. Samen met bewoners willen we de mooiste paden opnemen in het netwerk. Wandelt u vaak in uw omgeving, dan maken we graag gebruik van uw kennis. Vindt u het leuk om routes uit te zetten? Ook dan bent u van harte welkom om mee te doen. Met dit onderdeel hopen we ook het eerste kwartaal van 2016 te starten. Hou voor meer informatie deze website in de gaten.

Meer weten?

Landschapsbeheer Groningen is kartrekker van “Dorpsvisies en landschap” en coördineert dit programma. Dorpsvisies en landschap is onderdeel van Kansrijk Groningen, waarin verschillende organisaties werken aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied in Groningen. Kansrijk Groningen is de overkoepelende naam voor deze leefbaarheidsprogramma’s. U vindt op deze website informatie over de verschillende programma’s en subsidiemogelijkheden om de leefbaarheid in uw eigen dorp of straat te verbeteren. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. NAM betaalt de programma’s. Aan dorpsvisies en landschap betaalt ook de provincie mee. Wilt u meer weten over de diverse programma’s die onderdeel uitmaken van Kansrijk Groningen, kijk dan op www.kansrijkgroningen.nl. Wilt u persoonlijk op de hoogte worden gebracht over de voortgang, vul dan dit formulier in. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Karin Sjoukes. Bellen kan ook: 050 534 51 99.