Informatie
Cultuurhistorie

Landschappen hebben een grote cultuurhistorische waarde. Ze vertellen veel over hoe mensen door de eeuwen hebben geleefd en in hun levensonderhoud hebben voorzien, hoe ze zich hebben verdedigd tegen het water en over hoe de welvaart in de provincie was verdeeld. Landschapsbeheer Groningen zet zich in voor een landschap waarin je die verhalen kunt blijven lezen. Dat doen we het liefst zo dat het landschap ook blijft uitnodigen tot nieuwe verhalen.

Recente projecten
Uitgelicht
Heeft u een erf waarop van oorsprong iepen passen? Dan kunt u deelnemen aan het Waddenfondsproject Herplant Iepen aan de Waddenkust van de Stichting Groninger Bomenwacht, de opvolger van de Stichting Iepenwacht. U kunt dan met subsidie iepen (laten) aanplanten op uw erf. Iepen horen thuis in het waddengebied. Door de iepziekte is de soort...

Landschapsbeheer Groningen biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk- en leerervaringsplaatsen. Omdat wij voor veel van onze medewerkers loonkostensubsidie krijgen, kunnen we ook werk aannemen dat anders zou blijven liggen, bijvoorbeeld op cultuurhistorisch waardevolle terreinen. We willen niet concurreren met...
Tips
  • Kerk in het groen?

    Is jullie kerkterrein toe aan een opknapbeurt? Denk eens aan het Loket Leefbaarheid. Dat ondersteunt dorpsinitiatieven. In onze flyer Kerken in het Groen lees je er meer over. ...
  • Landmerk Finsterwolde

    Eem Kieken van RTV-Noord gaat op bezoek bij de kerk in Finsterwolde. Ook Eem Kieken naar dit mooie Landmerk? Zelf de...
  • Wandelen met een gids

    Wandelen met een gids die u alles over het landschap vertelt? In onze Groene Agenda vindt u veel begeleide wandeltochten door het Groninger cultuurlandschap. Van...