Cultuurhistorie

Landschappen hebben een grote cultuurhistorische waarde. Ze vertellen veel over hoe mensen door de eeuwen hebben geleefd en in hun levensonderhoud hebben voorzien, hoe ze zich hebben verdedigd tegen het water en over hoe de welvaart in de provincie was verdeeld. Landschapsbeheer Groningen zet zich in voor een landschap waarin je die verhalen kunt blijven lezen. Dat doen we het liefst zo dat het landschap ook blijft uitnodigen tot nieuwe verhalen.

Z-overgang-klein

Flora en fauna

Karakteristieke landschappen hebben niet alleen een grote belevinsgwaarde, het zijn vaak ook de landschappen met de hoogste natuurwaarde. Veel dieren hebben cultuurlandschappen en landschapselementen nodig om te overleven. Zo zijn Houtwallen en meidoornhagen belangrijke verbindingsroutes en verblijfplaatsen voor honderden plant- en diersoorten. Vogels gebruiken ze als broed- en voederplaats. Ook voor zoogdieren, amfibieƫn en dagvlinders zijn de landschapselementen van belang, als leefgebied en omdat ze beschutting bieden.

Z-Oude-pekela-zoals-het-was-klein

Natuur en cultuur

Landschapsbeheer Groningen zet zich in voor behoud en beheer van waardevolle cultuurlandschappen. Dat doen we bijvoorbeeld met projecten waarin natuurwaarde en cultuurhistorische waarde samenkomen, zoals herstel van de karakteristieke Groninger slingertuinen en van kerkterreinen en begraafplaatsen. Ook de Kongsi van de Eendenkooi, die werkt aan behoud van de laatste eendenkooien in het waddengebied is een mooi voorbeeld van herstel van cultureel erfgoed dat ook een grote landschappelijke en natuurwaarde heeft.

Z-Groene-lintdorpen-klein

Monumenten

Daarnaast zetten we onze kennis ook in bij het onderhoud van groen met een grote cultuurhistorische waarde. Voor gemeenten verzorgen we bijvoorbeeld het onderhoud van gezichtsbepalende en monumentale bomen. Beheerders van borgterreinen helpen we met raad en daad bij het onderhoud van de parken en voor de Stichting Groninger Bomenwacht herplanten we duizenden iepen in het waddengebied.