Brigades: vrijwilligers met passie

Landschapsbeheer Groningen heeft een aantal brigades. Dit zijn groepen vrijwilligers die een bepaald landschapselement onderhouden of zich op een bepaalde klus richten. Landschapsbeheer Groningen zorgt voor cursussen, begeleiding en coördinatie. Brigadeleden zijn vrijwilligers met een missie én een specialisatie:

Z-Markt-SAM_3543-kleinDe marktbrigade

De marktbrigade bestaat uit vrijwilligers die ons vertegenwoordigen op streekmarkten en –braderieën. Zij zijn onze gastvrouwen en –heren die geïnteresseerde marktbezoekers informeren over ons werk en over het landschap. Ze gaan letterlijk voor ons de boer op, gewapend met kennis, maar vooral enthousiasme. De marktbrigade is vooral van april tot oktober actief.

Zeisbrigadenatuurwerkdag_2013_foto_andr_eijkenaar_copy2

In 2015 werd de zeisbrigade genomineerd voor de Groenfonds Natuurprijs 2015. In 2014 werd één van onze ploegen van de zeisbrigade derde tijdens de landelijke kampioenschappen zeisen in Arnhem. Deze brigade oefent dan ook het hele zeisseizoen op verschillende veldjes die niet machinaal gemaaid kunnen worden. Maaien met de zeis is goed voor de biodiversiteit. Maar het is vooral ook ontzettend leuk om te doen. Onze zeisbrigade geeft regelmatig demonstraties en workshops. Ook een keer meedoen. Hou de Groene Agenda in de gaten.

hoogstamfruitboomHoogstamfruitboombrigade

Hoogstamfruitbomen horen in het Groninger cultuurlandschap. De hoogstamfruitbomenbrigade onderhoudt veelal oude rassen hoogstamfruitbomen in openbare ruimten en bij particulieren. De leden snoeien de bomen met kennis van zaken. Zo blijven de bomen mooi en leveren ze een goede oogst op. Daarvan profiteren niet alleen de eigenaren, maar ook tal van dieren. Een goed onderhouden hoogstamfruitboom is een schat voor de biodiversiteit.

Poelenbrigade

poel hornhuizen De marneDe poelenbrigade zet zich in voor zowel cultuurhistorische als natuurlijke natte landschapselementen, zoals petgaten, pingoruïnes, kolken en vennen. Die onderhoudt en beheert de brigade met speciale aandacht voor amfibieën. Het voorkomen van deze soorten is een goede graadmeter voor de kwaliteit van het landschap. De vrijwilligers van de poelenbrigade weten precies welke eisen zij aan hun leefomgeving stellen en wat je kunt doen om poelen aantrekkelijker te maken voor amfibieën.

Z struwelenbrigade ondertussen 3-kleinStruweelbrigade

Veel akkervogelsoorten hebben het moeilijk. Het verdwijnen van struweel is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang. Akkervogels gebruiken struweeltjes als broed-, fourageer- en vluchtlocatie. Zangvogels laten graag vanuit een struik hun lied horen. De struweelbrigade plant struweeltjes aan en zorgt voor het onderhoud, al dan niet samen met de zeisbrigade. De struweeltjes worden het liefst geplaatst bij locaties waar ook sprake is van natuurbraak. Zo kunnen patrijs, geelgors, grasmus, kneu, roodborsttapuit, paapje en mogelijk zelfs ook de zeer zeldzame grauwe gors van het struweeltje profiteren.

Knotbrigade

knotbrigadeDe jongste twijg aan onze stam is de knotbrigade. Knotwilgen zijn de hotels van het landschap. Ze bieden onderdak aan vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren. Daarvoor is wel belangrijk dat ze elk jaar worden onderhouden. Dit jaar is Landschapsbeheer Groningen daarom een knotbrigade gestart. Knotten betekent lekker fysiek bezig zijn op mooie locaties in Groningen. Ook zin om mee te doen? Aanmelden voor het volgende knotseizoen kan nu al.

Voor meer informatie over het werk van onze brigades of om je aan te melden als actief lid, kun je contact opnemen met Adri Rosenboom. Bellen kan ook: 050 534 5199.