Brieven privacy

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Deze verklaring stelt dat je op elk moment rechten hebt met betrekking tot jouw gegevens.

Om je te helpen die rechten uit te oefenen, vind je op deze pagina enkele brieven die je kunt gebruiken. Je kunt ons ook gewoon een mail sturen: info@landschapsbeheergroningen.nl.

Om vast te stellen dat het verzoek afkomstig is van de persoon om wie het gaat, is het nodig dat je een kopie van de ID-bewijs mee stuurt. Je kunt dan de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar maken.

 

Voorbeeldbrieven

 

Recht op inzage

Recht op correctie

Recht op overdracht gegevens

Recht op wissen van gegevens

Recht op intrekken toestemming gebruik

Als u van mening bent dat Landschapsbeheer Groningen niet rechtmatig of zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact met ons op nemen via info@landschapsbeheergroningen.nl. Komen we er samen met u niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.