Informatie
Biodiversiteit

Alles wat Landschapsbeheer Groningen doet in en voor het landschap, doen we met oog voor de biodiversiteit. Een grote soortenrijkdom is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het landschap. Wij adviseren en informeren erfeigenaren, gemeenten en vrijwilligers over mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten. Maar ook met ons beheer- en onderhoudswerk leveren we een belangrijke bijdrage aan een rijke en gevarieerde flora en fauna.

Recente projecten
Uitgelicht
houtwal-voor-en-na-herstel
Op woensdag 28 november organiseren wij een informatieavond landschapsbeleving en -geschiedenis van het Gorecht. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom in Palviljoen Appèlbergen voor een gevarieerde avond over het landschap van het Gorecht. PROGRAMMA 19.00 Inloop met koffie, thee en koek 19.15 Welkom 19.20 Presentatie 1 -...
paarse morgenster 1
Breng je stem uit op de Paarse morgenster Wie aan een mooie flora en vegetatie denkt, zal dit wellicht niet direct associëren met een Noord Groninger kleiberm. Toch zijn ook hier fraaie vegetaties te vinden met soorten als veldlathyrus, kleine ratelaar, vogelwikke, glad walstro en met een beetje geluk ook de beeldschone Paarse...
Tips
  • Aardkundige wandeling

    Hij is al weer van een paar jaar terug, maar nog steeds de moeite waard: de Aardkundige wandeling in de...
  • Eigen dorpsfruit?

    Boomgaarden en hagen met bessen zijn oases voor mens en dier. Mensen kunnen er oogsten en genieten, dieren vinden in deze groene knopen en rode draden goede rust-, fourageer- en nestplekken. Maar veel van deze locaties staan onder druk. Daarom werkt...
  • Ook een b(l)oeiende bosrand?

    Een dorpsbosje met een bloeiende bosrand maakt de leefomgeving mooier en diverser voor mens en dier. Dat spreekt aan. Niet voor niets worden de dorpsbosjes goed onderhouden. Mensen beleven er plezier aan. Interessant voor jullie dorp? In de ...