Informatie
Biodiversiteit

Alles wat Landschapsbeheer Groningen doet in en voor het landschap, doen we met oog voor de biodiversiteit. Een grote soortenrijkdom is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het landschap. Wij adviseren en informeren erfeigenaren, gemeenten en vrijwilligers over mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten. Maar ook met ons beheer- en onderhoudswerk leveren we een belangrijke bijdrage aan een rijke en gevarieerde flora en fauna.

Recente projecten
Uitgelicht
Breng je stem uit op de Paarse morgenster Wie aan een mooie flora en vegetatie denkt, zal dit wellicht niet direct associƫren met een Noord Groninger kleiberm. Toch zijn ook hier fraaie vegetaties te vinden met soorten als veldlathyrus, kleine ratelaar, vogelwikke, glad walstro en met een beetje geluk ook de beeldschone Paarse...
Tongvaren
Voor gemeenten, projectontwikkelaars en waterschappen onderzoekt Landschapsbeheer Groningen terreinen op beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet, zoals de tongvaren (foto) en de grote modderkruiper. De...
Tips
  • Vruchtbomenwacht

    Omdat vruchtbomen een cultuurgewas zijn, hebben ze regelmatig onderhoud nodig. Snoeien geeft licht en ruimte in de kroon van de vruchtboom. Dit is belangrijk voor het rijpen van de vruchten en het voorkomen van ziekten en plagen. Jaarrond...
  • Aardkundige wandeling

    Hij is al weer van een paar jaar terug, maar nog steeds de moeite waard: de Aardkundige wandeling in de...
  • Eigen dorpsfruit?

    Boomgaarden en hagen met bessen zijn oases voor mens en dier. Mensen kunnen er oogsten en genieten, dieren vinden in deze groene knopen en rode draden goede rust-, fourageer- en nestplekken. Maar veel van deze locaties staan onder druk. Daarom werkt...