Biodiversiteit

Alles wat Landschapsbeheer Groningen doet in en voor het landschap, doen we met oog voor de biodiversiteit. Een grote soortenrijkdom is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het landschap. Wij adviseren en informeren erfeigenaren, gemeenten en vrijwilligers over mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten. Maar ook met ons beheer- en onderhoudswerk leveren we een belangrijke bijdrage aan een rijke en gevarieerde flora en fauna.

Samen met andere organisaties en particulieren voeren wij projecten uit die goed zijn voor de biodiversiteit. Soms richten we ons op meerdere soorten, zoals met Groene knopen, Rode draden, waarmee we werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor insecten en vogels en Bloeiende Bosranden. Andere projecten zijn bedoeld om één specifieke soort te helpen, zoals het provinciale bijenproject, waarin wij samen met de provincie, Natuur en Milieufederatie Groningen en LTO Noord de leefomstandigheden voor bijen verbeteren.

Natuur dichtbij

Gemeenten en dorpsverenigingen weten ons te vinden voor het opzetten van groene projecten die zowel de biodiversiteit als de leefbaarheid versterken. Samen met bewoners van wijken en dorpen werken we aan een mooie groene leefomgeving, die bijdraagt aan het welzijn van mensen en ruimte biedt aan streekeigen flora en fauna. Kerken in het Groen en het herstel van molenbiotopen zijn mooie voorbeelden. Ze versterken identiteitsbepalend erfgoed en beschermen biotopen die voor veel soorten van groot belang zijn.

Ecologisch advies

Wij adviseren zowel particulieren als organisaties over maatregelen die bijdragen aan het vergroten van de soortenrijkdom. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een stuk grond of bedrijventerrein of het onderhoud van een houtsingel.

Bent u particulier, dan kunnen we u gratis een basisadvies geven. Voor het opstellen van een inrichtingsplan stellen we graag een offerte op. Wij werken zonder winstoogmerk. Voor veel van de voorgestelde maatregelen kunt u ook bij Landschapsbeheer Groningen terecht. Ook kunnen wij u adviseren over mogelijke subsidieregelingen. Meer weten? Neem contact op.