Informatie
Actieve burgers

Naast vrijwilligerswerk brengt Landschapsbeheer Groningen bewoners, organisaties en middelen bij elkaar om (groene) initiatieven mogelijk te maken. We organiseren start- en voorlichtingsbijeenkomsten, ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en delen onze kennis van het cultuurlandschap, streekeigen beplanting en herstel en onderhoud. We ondersteunen gemeenten en gebieden, bijvoorbeeld bij het opzetten van een gebiedsfonds of stimuleren van groene leefbaarheidsprojecten. Jongeren betrekken wij bij het landschap via natuur- en milieueducatie.

 

Recente projecten
Uitgelicht
Iedereen die wel eens wandelt, weet hoe vervelend het is als een routekaart halverwege niet blijkt te kloppen, als een pad versperd is of de bewegwijzering opeens ontbreekt. Om dat te voorkomen, laat het Routebureau...
In veel dorpen werkt Landschapsbeheer Groningen samen met dorpsverenigingen. Soms op verzoek van de dorpsvereniging, maar vaak nemen wij het initiatief. Bijvoorbeeld voor projecten als ...
Tips
  • Aardkundige wandeling

    Hij is al weer van een paar jaar terug, maar nog steeds de moeite waard: de Aardkundige wandeling in de...
  • Kerk in het groen?

    Is jullie kerkterrein toe aan een opknapbeurt? Denk eens aan het Loket Leefbaarheid. Dat ondersteunt dorpsinitiatieven. In onze flyer Kerken in het Groen lees je er meer over. ...
  • Jaap en Lex instructiefilmpjes

    Zelf aan de slag op of rond het erf? Jaap en Lex laten in korte instructiefilmpjes zien hoe je verschillende landschapselementen het beste kunt onderhouden. Er zijn filmpjes over de volgende onderwerpen: Knip- en...