Actieve burgers

Groene leefomgeving

Maar actief burgerschap is voor Landschapsbeheer Groningen meer dan vrijwilligerswerk. We betrekken boeren, burgers en buitenlui via tal van projecten en initiatieven ook op andere manieren bij het Groninger cultuurlandschap en de groene leefomgeving. Samen met dorpen ontwikkelen we bijvoorbeeld bloeiende bosranden en ommetjes en werken we aan onderhoud van groene kerkhoven en begraafplaatsen en aan het herstel van landschapselementen als poelen en wierden.

Plannen en subsidies

Landschapsbeheer Groningen helpt burgers plannen omzetten in projecten. Van idee tot uitvoering. We brengen bijvoorbeeld bewoners, organisaties en middelen bij elkaar om (groene) initiatieven mogelijk te maken. We organiseren start- en voorlichtingsbijeenkomsten, ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en delen onze kennis van het cultuurlandschap, streekeigen beplanting en herstel en onderhoud.

Gemeenten en gebieden

Daarnaast ondersteunen we gemeenten en gebieden, bijvoorbeeld bij het opzetten van een gebiedsfonds of stimuleren van groene leefbaarheidsprojecten, zoals natuurlijke speelplaatsen, herstel van een molenbiotoop of de aanplant van een dorpsboomgaard.

Scholen

Jongeren betrekt Landschapsbeheer Groningen bij het landschap via natuur- en milieueducatie. Daarbij werken we samen met onder meer het Waterbedrijf Groningen en Staatsbosbeheer. Duizenden leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs maakten bijvoorbeeld al kennis met landschapsbeheer in het project Je school kan de boom in.

je school kan de boom in uithuizen

Daarnaast stellen we op verzoek ook milieueducatielessen samen voor zowel basis- als middelbaar onderwijs. Vaak verzorgen we dan een introductie in de klas om daarna met de leerlingen buiten aan de slag te gaan. Leerlingen uit het middelbaar onderwijs kunnen bij Landschapsbeheer Groningen ook hun Maatschappelijke Stage (MAS) lopen.

Voor meer informatie over onze milieueducatie-activiteiten kunt u contact opnemen met Adri Rosenboom.