Nieuws
08-10-2019

De geoefende maaiers aan het werk in Hoeksmeer

In opdracht van Natuurmonument is de zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen aan het werk gegaan in Hoeksmeer. Twee eilandjes met eenjarig riet moesten gemaaid worden met de zeis, om zo deze eilandjes toegankelijk te maken voor de weidevogels om er te broeden. Volgens Natuurmonumenten is er plek voor de weidevogels zoals de tureluur, kluut, bergeend, kleine plevier en de kievit. Ook de grutto rust op deze eilandjes als ze uit Afrika komen voordat ze een broedplek kiezen in het...
07-10-2019

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

Het kán: Nederland als drukbevolkte delta waar mensen en natuur floreren. Maar de overheid heeft jarenlang een beleid gevoerd van economische groei ten koste van natuur. Het resultaat is een stikstofcrisis, waarbij partijen beschuldigend naar elkaar wijzen. We zouden dit moment juist moeten aangrijpen als een kans om natuur te herstellen én een duurzame economie te bouwen. Natuur is van ons allemaal, maar vooral ook voor ons allemaal. Zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone...

Westeremder Ommetje geopend

Zaterdag 5 oktober is het Westeremder Ommetje officieel geopen. Alles zat de organisatie mee: het weer was prachtig, de opkomst groot, de muziek lyrisch, het theaterstuk geweldig en het borrelen & eten achteraf was een gezellige afsluiting van de dag. De presentatie over de aanleiding, aanpak en het proces van het ommetje en het onstaan van het landschap en dorp, maakten velen enthousiast voor deze wandeling. Zelfs inwoners, die geboren en getogen zijn in Westeremden, zeiden anders tegen...
03-10-2019

Aanleg van het Westeremder Ommetje

Deze week is gestart met de aanleg van het Westeremder Ommetje door onze collega’s Evert Mulder, Menso Martens en Jack de Vries. Dit ommetje is een struinroute van ruim 14 km door de Fivelboezem. Er zijn twee bruggetjes in opgenomen om van het ene waterschapspad naar het andere pad te kunnen oversteken. Het resultaat mag er zijn; twee robuuste bruggen die er prachtig uit zien. Met dank aan Waterschap Noorderzijlvest en grondeigenaar Burema. Zonder hun medewerking was dit ommetje niet tot...
30-08-2019

Landschapsbeheer Groningen herstelt monumentale boerenerven

Wat is Groningen zonder haar boerenerven? De identiteit van het Groninger cultuurlandschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de monumentale boerenerven en boerderijen. Al twintig jaar ondersteunt Landschapsbeheer Groningen bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen. Eigenaren kunnen subsidie krijgen bij het herstel van hun boerenerf. Een voorwaarde is dat het boerenerf 100 jaar of ouder is. Eigenaren die aan de...
12-08-2019

Struweeltjes weer beheerd

Op de Middendijk in Noord-Groningen en langs wegen bij Tussenklappen Muntendam liggen gezamenlijk zo’n 80 struweeltjes die jaarlijks door de Struweelbrigade van Landschapsbeheer Groningen worden beheerd. De struweeltjes zijn in de jaren 2012 - 2016 als klein bosplantsoen aangelegd ten bate van broed- en foerageergelegenheid voor akkervogels. In Tussenklappen is landbouwer Peter Harry Mulder een grote stimulator van de aanleg van struweeltjes. Inmiddels is het plantsoen veelal uitgegroeid tot...
11-07-2019

Hersteld tuinprieel in Wildervank onthuld

Op donderdag 4 juli 2019 is het tuinprieel van het bijzondere monumentale boerenerf in Wildervank officieel onthuld. Het tuinprieel is een gemeentelijk monument dat afgelopen jaren in oude stijl is hersteld samen met de slingertuin. De boerderij (1875) van eigenaar Hilke Jansen is van het Oldambtster type met hoofdschuur, twee dwars aangebouwde bijschuren en gesmeed hek voor de oprit naar het land. Fraai gelegen in het lint van Wildervank op een goed bewaard erf met...
24-06-2019

Zomerse maaidag in Kostverloren

Zaterdag 22 juni hebben 8 maaiers van de zeisbrigade, samen met buurtbewoners en 3 nieuwe cursisten het veld gemaaid in de buurtboomgaard van de wijk Kostverloren aan de Friesestraatweg in Groningen. Het was een heerlijke zomerse maaidag en er werd erg goed gezorgd voor iedereen. Er was koffie/thee, zelfgebakken taart en een heerlijke lunch met soep en broodjes. Het paard Kormos was weer van de partij om het gras te verzamelen en de kinderen op een sleep mee te...
21-06-2019

Genieten van het uitzicht

Donderdag 20 juni is in Warffum de nieuw geplaatste kunstbank onthuld aan de Oosterstraat. Vanaf de bank heeft men prachtig uitzicht vanaf de wierde op het, lager gelegen, omringende land. Dank Ron Caspers voor dit prachtige vakwerk! De kunstbank is ‘geadopteerd’ door de plaatselijke basisschool OBS Jansenius de Vries. Zij gaan de bank gebruiken als een fysiek aanknopingspunt in het landschap, om het verhaal van de Terpen- en Wierden te vertellen aan de leerlingen. Voorafgaand aan de...